Welkom op de website van de perspectiefnota 2022 - 2025 van de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen zet in op een goede dienstverlening aan onze inwoners. Daar hoort ook bij dat we u op een toegankelijke manier informeren over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40