2 Opgaven en ambities

Inleiding

We schetsten een aantal relevante ontwikkelingen voor de toekomst in de bestuurlijke samenvatting.
Kijkend naar deze ontwikkelingen en de koers die we met onze Toekomstvisie 2030 inzetten, stellen wij onszelf de ambities; een veerkrachtig Dalfsen, wendbare dienstverlening; persoonlijk in een digitale wereld, en strategisch partnerschap.

Veerkrachtig Dalfsen
We bieden een gemeente waarin men goed kan samenleven, samenwonen en samenwerken. We werken aan de sociale samenhang en stellen duurzaamheid centraal. We pakken onze fysieke opgaven integraal op, denk daarbij aan opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, warmtetransitie, energietransitie en biodiversiteit. En faciliteren inwoners en ondernemers, zodat iedereen mee kan doen. Een veerkrachtig Dalfsen is ons visitekaartje.

Wendbare dienstverlening; persoonlijk in een digitale wereld
Inwoners krijgen een dienstverlening, die past bij de ontwikkelingen van de huidige tijd. We bereiden ons tegelijkertijd voor op de dienstverlening van de toekomst. Nabijheid met een persoonlijke benadering, gebruik makend van digitale mogelijkheden. Onderlinge verbondenheid door persoonlijke ontmoetingen; fysiek en digitaal, buiten en binnen.

Strategisch partnerschap
We investeren in ons strategisch partnerschap. De kansen, die samenwerking in coalities met publieke en private samenwerkingspartners ons bieden, grijpen we aan. We toetsen hierbij de mogelijke impact, haalbaarheid en efficiëntie. Doel is om als Dalfsen onszelf te blijven door mee te veranderen met de dynamische ontwikkelingen in onze directe omgeving, op regionaal en op landelijk niveau.

Bovenstaande ambities werken we per programma uit. Dit alles doen wij vanuit ons motto:

We werken aan een wendbare, veerkrachtige samenleving en bieden een vangnet voor wie dat nodig heeft.  

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40