4 Investeringsplan

4.3 Totaaloverzicht kapitaallasten

In onderstaande tabel zijn de afschrijvingslasten van de wijzigingen in het investeringsplan voor 2021 en voor 2022 en verder opgenomen. Het totaal is meegenomen in het financieel meerjarenbeeld.

Actualisatie 2022-2024 en jaarschijf 2025

(bedragen in euro's; - = nadeel)

2022

2023

2024

2025

Programma 1

Kantoor/werkplek concept

-25.000

-25.000

-25.000

Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis

12.500

ICT werkplekken - Autocad vervanging

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

ICT koppeling met Omgevingsdienst

5.500

5.500

5.500

5.500

Programma 3

Zonnestroominstallatie gemeentewerf en brandweerkazerne Lemelerveld*

Zonnestroominstallatie gemeentewerf en brandweerkazerne Nieuwleusen*

Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H

-7.250

-7.250

Meldsysteem gladheidsbestrijding

-7.000

-7.000

-7.000

Onkruidbranders Stiga's

-5.000

-5.000

-5.000

Grasmaaier Toro 204

-3.750

-3.750

-3.750

-3.750

Totaal gevolgen mutaties investeringsplan

-8.250

-32.750

-52.500

-52.500

* de kapitaallasten (€ 3.667 resp. € 20.000) van de zonnestroominstallatie zijn onderdeel van de begrotingswijziging zoals vastgesteld bij Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 – 2025
 (januari 2021).

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40