4 Investeringsplan

4.2 Investeringsplan 2022 - 2025

In onderstaande tabel worden de gevolgen van de mutaties van het investeringsplan voor 2022-2024 en de nieuwe investeringen voor 2025 weergegeven.

Actualisatie 2022-2024 en jaarschijf 2025

 2022

2023 

2024

2025

Programma 1

Kantoor/werkplek concept

250.000

Vervanging kantoormeubilair gemeentehuis

125.000

125.000

Programma 3

Zonnestroominstallatie gemeentewerf en brandweerkazerne Lemelerveld

55.000

Zonnestroominstallatie gemeentewerf en brandweerkazerne Nieuwleusen

300.000

Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H

72.500

-72.500

Meldsysteem gladheidsbestrijding 

35.000

Onkruidbranders Stiga's

30.000

Mitsubishi

50.000

DSFK City transporter elektrisch

50.000

DSFK City transporter elektrisch

50.000

Goupil Industrie SA Elektrisch

50.000

Fendt 304 B4

90.000

Opzetstrooier B4

35.000

Vervanging vijver Polhaarweg

33.000

Schaftketen

98.000

Traktor Shibaura 306N2 (begraafplaats)

40.000

Totaal gevolgen mutaties investeringsplan

795.000

197.500

-72.500

496.000

De grote investeringen worden hieronder toegelicht. Voor de kleinere of reguliere vervangingsinvesteringen verwijzen wij voor een nadere toelichting naar het Investeringsplan 2022-2025.

Kantoor / werkplekconcept, investering € 250.000 (2022)
Door corona heeft het thuiswerken een enorme vlucht genomen. De verwachting is dat straks een groot deel van de medewerkers meerdere dagen thuis blijft werken. Daarom is het goed om te kijken hoe de toekomstige werkplek er in het gemeentehuis uit moet komen te zien.
In 2018 is er bij de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning een wijziging van de kantoorindeling doorgevoerd. Hierbij is toen ook al aangegeven dat dit kantoorconcept als voorbeeld kan dienen voor andere eenheden in de organisatie. Het budget is een indicatie, zodra de plannen concreet zijn kunnen wij u een exact bedrag noemen voor deze investering.

Vervanging meubilair gemeentehuis, investering € 250.000 (2022 en 2023)
We vragen om de geplande investering van € 250.000 te faseren in tijd om aansluiting te krijgen met de uitvoering van het nieuwe kantoor / werkplekconcept. We spreiden de vervanging uit over twee jaar. Investering van € 125.000 in 2022 en een investering van € 125.000 in 2023. Deze vervanging is opgenomen in het Investeringsplan 2022-2025. Dit betekent eenmalig een voordeel in 2023 van € 12.500 op de afschrijvingslasten.

Zonnestroominstallatie gemeentewerf en brandweerkazerne Lemelerveld, investering € 55.000 (2022)
Op 25 januari 2021 is het “Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 – 2025” vastgesteld door de gemeenteraad.
Voor de gemeentewerf en brandweerkazerne in Lemelerveld is daarbij een krediet van € 55.000 beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van een zonnestroominstallatie in 2022.

Zonnestroominstallatie en biomassakachel gemeentewerf en brandweerkazerne Nieuwleusen, investering € 300.000 (2022)
Op 25 januari 2021 is het “Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 – 2025” vastgesteld door de gemeenteraad.
Voor de gemeentewerf en brandweerkazerne in Nieuwleusen is daarbij een krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van zonnepanelen en een biomassakachel in 2022.

Meldsysteem gladheidsbestrijding, investering € 35.000 (2022)
Om de veiligheid en bereikbaarheid voor onze burgers goed te waarborgen is het noodzakelijk om te beschikken over een eigen meldsysteem. Wij hebben een bedrag van € 35.000 nodig voor de 2 meldpunten in 2022. Een meldpunt bestaat o.a. uit sensoren in de weg en een kast naast de weg waar de data worden opgeslagen. Deze gegevens worden van hieruit doorgezonden naar onze wijkuitvoerders en naar het landelijk netwerk van Meteogroup.

Aanschaf Onkruidbranders Stiga, investering € 30.000 (2022)
Het is wettelijk verboden om met open brandsystemen te werken voor onkruidbestrijding. Wij werken als gemeente nu wél met een open brandsysteem, bij het huidige systeem komt het vuur onder de kap vandaan. Dit is niet veilig vanwege brandgevaar met name in droge periodes. We dienen nieuwe apparatuur aan te schaffen zonder brandgevaar. Dit brengt een investering van € 110.000 met zich mee. Eerder hadden we een bedrag van € 80.000 opgenomen voor vervanging van de twee bestaande machines. Deze vervanging was echter gebaseerd op een systeem met open branders.  Daarom  vragen we € 30.000 extra krediet.

Schaftketen, investering € 98.000 (2025)
Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de buitendienst en Dalfsen Werkt hebben we schaftketen nodig. De keten zorgen voor een toiletvoorziening en een schaftgelegenheid. In totaal hebben we 12 schaftketen. De vervanging van schaftketen is niet opgenomen in de programmabegroting. De keten zijn aan vervanging toe. We willen de 7 keten vervangen in 2025. De investering hiervoor bedraagt € 98.000. De overige 5 schaftketen willen we na 2025 vervangen.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40