3 Financiële mutaties 2022 - 2025

2 Openbare orde en veiligheid

Beleidsveld 2.1 Openbare Orde en Veiligheid

2.1.1 Aanbesteding opvang zwerfdieren, structureel nadeel € 7.000 (2022-2025)
De gemeente heeft de wettelijke taak de opvang en verzorging van zwerfdieren te verzorgen voor de eerste veertien dagen. Wij besteden deze taak uit aan het Zwols Dierenasiel. In augustus 2022 loopt het huidige contract af. Wij betalen nu een relatief lage bijdrage per inwoner. Het dierenasiel heeft al aangegeven dat deze bijdrage per 2022 omhoog gaat, dit leidt structureel tot een extra uitgave. Het Zwols Dierenasiel is in de regio de enige partij die deze taak op zich kan nemen.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40