3 Financiële mutaties 2022 - 2025

4 Economische zaken

Beleidsveld 4.1 Economie

4.1.1 Nieuwe nota economisch beleid, incidenteel nadeel € 25.000 (2022)
Voor het opstellen van de nieuwe nota economisch beleid wordt een extern adviesbureau ingeschakeld. De inschatting is dat de geraamde kosten voor een extern onderzoek en ondersteuning € 25.000 bedragen. De geraamde kosten worden onttrokken aan de algemene reserve grondexploitatie.

Beleidsveld 4.2 Grondexploitatie bedrijven

4.2.1 Marktbehoeftenonderzoek bedrijventerrein, incidenteel budgetneutraal (2022 en 2024)
Voor het opstellen van een actueel onderzoek naar de marktbehoefte van bedrijventerreinen wordt een extern adviesbureau ingeschakeld. De inschatting is dat de geraamde kosten in 2022 voor een extern onderzoek en ondersteuning € 20.000 bedragen. Voor 2024 zijn de geraamde kosten € 21.000 (2024). De incidentele lasten worden gedekt uit de grondexploitatie bedrijven.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40