3 Financiële mutaties 2022 - 2025

6 Inkomensondersteuning

Beleidsveld 6.2 Integratie statushouders                         

6.2.1 Wet Inburgering 2022, structureel budgetneutraal (2022-2025)                     
Voor de uitvoering van de gewijzigde wet inburgering ontvangt de gemeente via een specifieke uitkering (SPUK) een bedrag per inburgeraar voor de inburgeringstrajecten. Voor statushouders moeten wij hiervoor een inburgeringsroute inkopen, evenals de maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject (PVT) en de module arbeidsmarkt en participatie (MAP). Voor gezins- en overige migranten moeten wij hiervoor alleen de MAP en PVT inkopen. De specifieke uitkering voor statushouders bedraagt ongeveer € 13.000 en voor asielmigranten € 600. Omdat het aantal gehuisveste volwassen statushouders en gezinsmigranten wisselt, is een inschatting van het jaarlijkse budget lastig. Hoewel nog niet alle kosten volledig in beeld zijn, is het uitgangspunt dat we de taken binnen de beschikbaar gestelde middelen gaan uitvoeren.

2022

2023

2024

2025

Baten

137.000

190.000

200.000

198.000

Lasten

137.000

190.000

200.000

198.000

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40