2 Opgaven en ambities

2 Openbare orde en veiligheid

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

Integrale veiligheid
Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners en ondernemers in onze gemeente veilig zijn. Veilig leven, wonen en ondernemen. We zien de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, zoals ondermijning, overlast van verwarde personen en cybercriminaliteit.
De komende jaren pakken wij onder meer deze vraagstukken op. Hiervoor stellen wij in 2022 een nieuw Beleidsplan Integrale Veiligheid voor de periode 2023 – 2026 met uitvoeringsprogramma op. Het opstellen en uitvoeren van onze plannen doen wij samen met onze lokale en regionale veiligheidspartners zoals politie, Veiligheidsregio, RIEC en Veiligheidshuis. Met het vaststellen van dit beleidsplan voldoen we aan artikel 38 van de Politiewet, waarin gemeenteraden verplicht zijn om eenmaal per vier jaar veiligheidsbeleid vast te stellen. Hiermee werken we samen aan een veilige gemeente voor al onze inwoners en ondernemers.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40