2 Opgaven en ambities

4 Economische zaken

Beleidsveld 4.1 Economie

E conomisch beleid
De corona crisis brengt een nieuwe economische werkelijkheid met zich mee.
Om de gemeente Dalfsen toekomst bestendiger te laten zijn spelen we voor tal van sectoren in op een nieuwe economische realiteit en verwachtingen van ondernemers/producenten en consumenten en de daarmee samenhangende investeringsbereidheid in de lokale economie. In 2020 evalueerden we de nota economisch beleid 2013 - 2020. Met het oog op voortschrijdend inzicht en de noodzaak tot vernieuwing van het economisch beleid, stellen we in 2022 een beleidsnota met uitvoeringsagenda op.

Beleidsveld 4.2 Grondexploitatie bedrijven

Marktbehoefte onderzoek bedrijventerreinen
In het kader van de omgevingsvisie en de daaruit voortkomende keuze voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, willen we inzicht in de vraag naar nieuwe bedrijfskavels. Actueel onderzoek naar de marktbehoefte van bedrijventerreinen is een juridische vereiste bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein en is een onderdeel van de onderbouwing van bestemmingsplannen. Een dergelijk onderzoek mag niet ouder zijn dan 2 jaar. De onderzoeken staan gepland voor 2022 en 2024.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40